Bantuan Kod PIN

Sila ambil perhatian bahawa Kod PIN diperlukan untuk pengesahan keselamatan semasa anda menghubungi Perkhidmatan Ahli atau akses sistem respons suara interaktif (IVR), Kiosk dan aplikasi-aplikasi lain.

Jika anda ingin menukar Kod PIN anda, sila login dan pergi ke Tukar seksyen Kod PIN saya di Pejabat saya - Profil Saya.

Jika anda seorang Ahli Herbalife dan lupa akan ID Ahli anda, sila telefon Perkhidmatan Ahli di 603-26876333.